Afspraak

Bij Tandartsenpraktijk De Bouw kunt u terecht op afspraak. Bij een periodieke controle bekijken we de status van uw gebit en beoordelen of extra behandeling noodzakelijk is. In overleg met u zorgen we ervoor dat de verschillende behandelingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten.

Bellen voor een afspraak kan tijdens onze openingstijden.

Eerste Afspraak

Bij uw eerste kennismakingsafspraak wordt U gevraagd een medische en tandheelkundige gezondheidsvragenlijst in te vullen. Er vindt een uitgebreid gebitsonderzoek plaats en indien nodig worden röntgenfoto’s gemaakt. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt zo uitvoerig mogelijk de gebitssituatie met U besproken. En afhankelijk van uw eigen wensen kan een behandelplan worden opgesteld.

Voor dit eerste bezoek dient U het volgende mee te nemen:

  • Een geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs).
  • De gegevens van uw zorgverzekeraar (verzekeringsnummer). De gegevens van uw vorige tandarts, die U van te voren kan opvragen en meenemen.
  • Namen en doseringen van uw medicijnengebruik.

Niet nagekomen afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak. Daar wij tijd reserveren voor een afspraak, verzoeken wij U dringend deze na te komen. Bij een verhindering dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch aan ons door te geven. Anders zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen, conform de richtlijnen van het NMT (de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten zijn geholpen.